Ukrainian for beginners (for foreign students)

В наявності

200 грн.

За ред. Т. О. Дегтярьової

Ukrainian for Beginners. Українська для студентів-іноземців (початковий рівень): навчальний посібник / Волкова О. М., Ворона Н. О., Голованенко Є. О. та ін.; за ред. Т. О. Дегтярьової. Суми: Університетська книга, 2020. 304 с.

ISBN 978-966-680-916-5

Ukrainian for beginners (for foreign students)Ukrainian for beginners (for foreign students)Ukrainian for beginners (for foreign students)Ukrainian for beginners (for foreign students)Ukrainian for beginners (for foreign students)Ukrainian for beginners (for foreign students)

Опис товару

Ця книга – для студентів-іноземців, які тільки починають вивчати українську мову.

У доступній формі ви познайомитесь із системою звуків та основами граматики сучасної української мови. Кожен урок має чітку структуру: теорія – практичні завдання – діалоги – тексти.

Теоретичний матеріал подається у вигляді граматичних моделей та таблиць. Практичні вправи допомагають навчитися вживати основні українські граматичні форми. Окремий розділ книги присвячений розвитку зв’язного мовлення. Короткі адаптовані тексти познайомлять вас з найбільш уживаною лексикою, допоможуть опанувати словниковий мінімум.

Цей курс допоможе вам подолати мовний бар’єр, ви почнете вільно спілкуватися в простих життєвих ситуаціях: на заняттях, на вулиці, у супермаркеті, у кафе, у банку, у лікарні, по телефону. Легко й без проблем ви зможете знайомитися, ставити запитання, висловлювати побажання, прохання, згоду чи незгоду. Також ви навчитесь розповісти про себе, свою сім’ю, друзів, про місто, у якому ви живете, про Київ, про Україну, про свою країну.

This book is intended for foreign students who are just beginning to learn Ukrainian.

You will get acquainted with the system of sounds and the basics of grammar of modern Ukrainian. Each lesson has a clear structure: theory – practical tasks – dialogues – texts. The theoretical material is presented in the form of grammatical models and tables. Practical exercises will help you to understand how to use basic Ukrainian grammatical forms. A separate section of the book is devoted to the development of communicational skills. Short and simple texts will acquaint you with the most commonly used vocabulary.

This course will help you overcome the language barrier, you will start to communicate freely in everyday life: in the classroom, in the street, in the supermarket, in the cafe, in the bank, in the hospital, on the phone. You will be able to communicate with anybody in any situation. Also you will learn how to tell about yourself, your family, friends, the city in which you live and study, about Kyiv, about Ukraine, about your country.