Українська мова для іноземців. Рівень А1

В наявності

200 грн.

За заг. ред. Т. О. Дегтярьової

Українська мова для іноземців. Рівень А1: навчальний посібник / Голованенко Є. О., Дегтярьова Т. О., Дядченко Г. В. та ін.; за заг. ред. Т. О. Дегтярьової. Суми: Університетська книга, 2020. 279, [8] c.: іл.

ISBN 978-966-680-907-3

Опис товару

Пропонований навчальний посібник є першою частиною навчального комплексу для іноземних громадян, які бажають вивчати українську мову з метою подальшого навчання, стажування, працевлаштування, отримання громадянства України та складання сертифікаційного іспиту з української мови як іноземної.

Посібник призначено для вивчення української мови як іноземної на початковому рівні (згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти – рівень А1). Чітка структура посібника зумовлена його поділом на блоки за тематичним принципом. Зміст кожного заняття становлять теоретичний і практичний блок, комунікативна тема, клоуз-тести, тематичний словник тощо.

У перших розділах посібника подано інформацію про систему голосних і приголосних звуків української мови та основні інтонаційні конструкції. Подальші розділи передбачають формування лексичного запасу іноземців, знайомство їх із базовими граматичними категоріями української мови, а також подальше закріплення фонетичних й акцентологічних умінь. Презентація нового лінгвістичного матеріалу супроводжується двомовним (українсько-англійським) лексико-граматичним коментарем. У граматичних таблицях подано інформацію про самостійні частини мови та основні синтаксичні поняття української мови. Структура таблиць відповідає логіці подання граматичного матеріалу в посібнику.

З метою розвитку вмінь читання та аудіювання пропонуються короткі адаптовані тексти, які знайомлять іноземних студентів із найбільш уживаною лексикою сучасної української літературної мови. Тексти, подані в посібнику, містять необхідний мінімум лексичних одиниць, що відповідає практичним потребам іноземців у спілкуванні в новому для них мовному середовищі.