Ukrainian for Foreigners A1. Українська мова для іноземців. Рівень А1

В наявності

200 грн.

За заг. ред. Т. О. Дегтярьової

Українська мова для іноземців. Рівень А1: навчальний посібник / Голованенко Є. О., Дегтярьова Т. О., Дядченко Г. В. та ін.; за заг. ред. Т. О. Дегтярьової. Суми: Університетська книга, 2020. 279, [8] c.: іл.

ISBN 978-966-680-907-3

Ukrainian for Foreigners A1. Українська мова для іноземців. Рівень А1Ukrainian for Foreigners A1. Українська мова для іноземців. Рівень А1Ukrainian for Foreigners A1. Українська мова для іноземців. Рівень А1Ukrainian for Foreigners A1. Українська мова для іноземців. Рівень А1Ukrainian for Foreigners A1. Українська мова для іноземців. Рівень А1Ukrainian for Foreigners A1. Українська мова для іноземців. Рівень А1

Опис товару

Пропонований навчальний посібник є першою частиною навчального комплексу для іноземних громадян, які бажають вивчати українську мову з метою подальшого навчання, стажування, працевлаштування, отримання громадянства України та складання сертифікаційного іспиту з української мови як іноземної.

Посібник призначено для вивчення української мови як іноземної на початковому рівні (згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти – рівень А1). Чітка структура посібника зумовлена його поділом на блоки за тематичним принципом. Зміст кожного заняття становлять теоретичний і практичний блок, комунікативна тема, клоуз-тести, тематичний словник тощо.

У перших розділах посібника подано інформацію про систему голосних і приголосних звуків української мови та основні інтонаційні конструкції. Подальші розділи передбачають формування лексичного запасу іноземців, знайомство їх із базовими граматичними категоріями української мови, а також подальше закріплення фонетичних й акцентологічних умінь. Презентація нового лінгвістичного матеріалу супроводжується двомовним (українсько-англійським) лексико-граматичним коментарем. У граматичних таблицях подано інформацію про самостійні частини мови та основні синтаксичні поняття української мови. Структура таблиць відповідає логіці подання граматичного матеріалу в посібнику.

З метою розвитку вмінь читання та аудіювання пропонуються короткі адаптовані тексти, які знайомлять іноземних студентів із найбільш уживаною лексикою сучасної української літературної мови. Тексти, подані в посібнику, містять необхідний мінімум лексичних одиниць, що відповідає практичним потребам іноземців у спілкуванні в новому для них мовному середовищі.