Ukrainian for Foreigners A2. Українська мова для іноземців. Рівень А2

В наявності

200 грн.

За заг. ред. Т. О. Дегтярьової

Українська мова для іноземців. Рівень А2: навчальний посібник / Дегтярьова Т. О., Дядченко Г. В., Коньок О. П. та ін.; за заг. ред. Т. О. Дегтярьової. Суми: Університетська книга, 2020. 215, [8] c.: іл.

ISBN 978-966-680-908-0

Ukrainian for Foreigners A2. Українська мова для іноземців. Рівень А2Ukrainian for Foreigners A2. Українська мова для іноземців. Рівень А2Ukrainian for Foreigners A2. Українська мова для іноземців. Рівень А2Ukrainian for Foreigners A2. Українська мова для іноземців. Рівень А2Ukrainian for Foreigners A2. Українська мова для іноземців. Рівень А2Ukrainian for Foreigners A2. Українська мова для іноземців. Рівень А2

Опис товару

Навчальний посібник «Українська мова для іноземців. Рівень А2» є другою частиною комплексу, який призначено для всіх, хто вивчає українську мову як іноземну та хоче підготуватися до складання сертифікаційного іспиту з української мови.

Зміст посібника відповідає вимогам і нормам, що містить Державний стандарт з української мови як іноземної. Курс складається з 11 блоків: «Моя країна», «Природа України», «Здоров’я», «Характер. Зовнішній вигляд», «Робота», «У супермаркеті», «Послуги», «Готель», «Подорожі», «Дозвілля», «Українські свята», – у яких матеріал подано за єдиною схемою з урахуванням тематичного принципу, що забезпечує етапність засвоєння знань з граматики української мови.

Особливістю посібника є різноаспектний характер завдань, що дозволяє не тільки презентувати матеріал, а й сформувати вміння ідентифікувати та систематизувати дидактичні одиниці, визначати послідовність мовленнєво-інтелектуальних дій при здійсненні тієї чи іншої методичної операції.

Запропонований комплекс завдань спрямований на формування навичок використання мовних одиниць не тільки в побутовому мовленні, а й у мові професійного спрямування, тобто є фундаментом подальшого вивчення наукового стилю мовлення (за потреби), що забезпечує міжпредметні зв’язки.

Граматичні таблиці, матеріали для допитливих, діалоги, клоуз-тести дозволяють зробити процес вивчення української мови легким, цікавим і творчим. Запропоновані в посібнику українсько-англійські словники після кожної теми також полегшують роботу тих, хто вивчає українську мову як іноземну. Оригінальні фотографії та малюнки, якими ілюстрований посібник, дозволяють семантизувати нові лексичні одиниці без словника.

Авторський колектив, що складається з викладачів кафедри мовної підготовки іноземних громадян Сумського державного

університету (Т. О. Дегтярьова , Г. В. Дядченко , О. П. Коньок, О. М. Скварча, Н. О. Тубол, А. В. Шевцова, Л. М. Яременко), буде вдячний колегам за висловлені на нашу адресу критичні зауваження, поради й побажання, які обов’язково будуть враховані в подальшій роботі.