Ukrainian for Foreigners B1. Українська мова для іноземців. Рівень В1

В наявності

200 грн.

Українська мова для іноземців. Рівень В1: навчальний посібник / Біденко Л. В., Завгородній В. А., Казанджиєва М. С. та ін. Суми: Університетська книга, 2020. 363 с.

ISBN 978-966-680-906-6

Ukrainian for Foreigners B1. Українська мова для іноземців. Рівень В1Ukrainian for Foreigners B1. Українська мова для іноземців. Рівень В1Ukrainian for Foreigners B1. Українська мова для іноземців. Рівень В1Ukrainian for Foreigners B1. Українська мова для іноземців. Рівень В1Ukrainian for Foreigners B1. Українська мова для іноземців. Рівень В1Ukrainian for Foreigners B1. Українська мова для іноземців. Рівень В1

Опис товару

Навчальний посібник призначено для тих іноземних громадян, осіб без громадянства та осіб, для яких українська мова не є рідною, які хочуть підготуватися до сертифікаційного іспиту з української мови на рівні В1.
Досягнення цього рівня забезпечує достатню базу для розгорнутого спілкування з носіями мови в соціально-побутовій і культурній сферах, зокрема в умовах комунікації з елементами непередбачуваності. Крім того, володіння українською мовою на рівні В1 є необхідною умовою для того, щоб студенти-іноземці могли навчатися в закладах вищої освіти України, якщо мовою їх навчання є українська.
Метою навчального посібника є формування навичок та вмінь використання засобів різних рівнів мовної системи для реалізації певних тактик мовленнєвої поведінки в основних видах комунікативної діяльності.
Навчальний матеріал подано у вигляді 15 уроків, кожний з яких присвячений певній темі. Автори посібника намагалися глибше познайомити іноземців з Україною, її природою, культурою, економікою, державним устроєм, традиціями і звичаями українського народу, системою освіти, особливостями працевлаштування. Деякі теми висвітлюють повсякденні життєві ситуації – торгівля й покупки, громадське харчування, оренда житла, побутові послуги, планування й організація відпочинку.
Кожний урок побудований за такою структурою: нові слова; короткий текст, що знайомить з темою, яка буде висвітлюватися в цьому уроці; мовні завдання, що чергуються з теоретичним висвітленням граматичних тем; основний текст; післятекстові та контрольні завдання; вправи для самостійної роботи.
Крім основного тексту, кожний урок містить менші за обсягом тексти близької тематики, які можуть бути використані для формування навичок слухання під час роботи в аудиторії з викладачем, закріплення граматичного матеріалу тощо. У посібнику багато діалогів, зокрема з творчими завданнями, що сприяє формуванню навичок діалогічного мовлення.
Система вправ містить завдання, спрямовані на розвиток різних видів комунікативної діяльності, охоплює різні рівні мовної системи. Так, кожний урок починається з фонетичної розминки, що ставить на меті формування й вдосконалення орфоепічних норм, знайомство з основними випадками чергування голосних і приголосних звуків при формо- і словотворенні. Лексичні вправи націлені на розширення словникового запасу іноземців, уміння встановлювати системні зв’язки між словами. Велика увага приділена завданням зі словотвору, роботі зі спільнокореневими словами. Граматичні завдання передбачають тренування вмінь знаходити в текстах та використовувати ті морфологічні форми та синтаксичні конструкції, які вивчаються в конкретній темі.
Тексти уроків ілюстровані великою кількістю малюнків, фотографій, таблиць і схем. Іноземцям, які вивчають українську мову, стануть у пригоді тексти різних оголошень, вітальних листівок, фрагментів меню, завдання з наскрізної рубрики «Життєва ситуація», вправи, які передбачають самостійний пошук потрібної інформації в Інтернеті тощо.
Авторський колектив, що складається переважно з викладачів кафедри мовної підготовки іноземних громадян Сумського державного університету (Л. В. Біденко, В. А. Завгородній, М. С. Казанджиєва, Г. І. Кисельова, Ю. О. Кліпатська, А. А. Силка, Т. М. Сич), буде вдячний колегам за висловлені на нашу адресу критичні зауваження, поради й побажання, які обов’язково будуть враховані в подальшій роботі.