Завдання повністю відповідають змісту відео-підручника для початківців “Хочу Знати Англійську”. Уроки мають основну тему завдань, але в них також є вправи на теми попередніх уроків.

Кожен урок містить по 40 завдань на на знання англійської граматики. Вам необхідно вписати правильне за змістом слово у наведений переклад з української на англійську.

Після завершення вправ уроку ви отримуєте правильні відповіді на завдання поруч з вашими відповідями, а також загальний результат уроку.

Intermediate (або В1) – це так званий «пороговий» чи «середній» рівень володіння мовою, що дозволяє досить вільно розмовляти англійською, обговорювати професійні і побутові теми, розуміти на слух практично все сказане англійською мовою в звичайному темпі. Це також рівень програми вступних іспитів до вищих навчальних закладів та базовий рівень знань, що вимагають роботодавці.

Цей курс, власне, вже ваша будівля англійської?. Тож чим уважнішими ви будете при навчанні, тим краще та приємніше вона вийде. Курс складається з двох частин: 7 уроків рівня Pre-Intermediate і 8 уроків рівня Intermediate.

Граматичні теми:

Рівень Pre-Intermediate: Граматичні часи груп Simple, Continuous, Perfect. Безособові речення. Прийменники місця і часу. Усталені вирази з дієсловами to be і to go. Пасивний стан. Узгодження часів.

Рівень Intermediate: Граматичні часи груп Perfect, Perfect Continuous. Passive Voice. Узгодження часів. Дієприкметники. Самостійний дієприкметниковий зворот. Infinitive. Поєднання різних форм інфінітива з модальними дієсловами. Complex Object and Complex Subject. Conditional Sentences.

Кожен урок включає:

Рівень Pre-Intermediate:
– 4-8 відео-епізодів з певної теми англійської граматики;
– 20 завдань на переклад;
– тести на знаходження помилок;
– тести на розуміння тексту та аудіо.
Рівень Intermediate:
– 4-9 відео-епізодів з певної теми англійської граматики;
– 30 завдань на переклад;
– тести на знаходження помилок;
– тести на розуміння тексту та аудіо.

Всього у курсі:

87 відео-епізодів
Більше 400 вправ на граматику, розуміння тексту та аудіо

Зареєструватися

 

Загальна інформація та умови користування онлайн-платформою

 • Матеріал курсу розрахований на проходження за 15 тижнів (у середньому 1
  урок = 1 тиждень навчання)
 • Після проведення реєстрації та оплати ви отримуєте доступ до матеріалів курсу
  терміном на 6 місяців.
 • У комплект курсу входить книга English Intermediate: від граматичних часів до умовних речень, яку буде надіслано на вказані при реєстрації реквізити
 • Для отримання СертифікатуEnglish: Intermediate тести уроків та фінальний тест мають бути виконані не
  менш ніж на 80% (80% правильних відповідей)
 • Тести уроків можуть бути виконані не обмежену кількість разів
 • Фінальний тест має обмеження по часу і може бути виконаний тільки два рази
 • Сертифікат проходження курсу завантажується після проходження фінального тесту і
  діє протягом 1 року
 • Перевірити сертифікат учня можна за посиланням
 • У сертифікаті вказується ім’я, внесене при реєстрації учня на сайті

Залишились питання?

Ви можете залишити питання або коментар до кожного уроку курсу у контактній формі “Залишити коментар”.

Elementary – це так званий рівень виживання (survival level). Обсяг знань, отриманих на цьому курсі, достатній, щоб читати, писати та говорити англійською на побутовому рівні. Граматичний матеріал рівня Elementary – це той фундамент, на якому буде триматися ваше знання англійської. Тож від успішності проходження цього курсу залежить все ваше подальше навчання.

Спершу ми швидко повторимо все, що вивчили на рівні Basics, а потім перейдемо до граматичного матеріалу рівня Elementary.

Граматичні теми:

Граматичні часи групи Simple (Present, Past, Future), Continuous (Present, Past, Future), знайомство з Present Perfect. Правильні/неправильні дієслова. Порядок слів у питальних та заперечних реченнях. Речення з дієсловами to rain, to snow і to hail. Безособові речення. Модальні дієслова can, may, must, have to. Прислівники та їх місце у реченні. Обчислювальні та необчислювальні іменники. Підрядні речення умови та часу.

Кожен урок включає:

– 3-7 відео-епізодів з певної теми англійської граматики;
– 15 завдань на переклад;
– тести на знаходження помилок;
– тести на розуміння тексту та аудіо.

Всього у курсі:

52 відео-епізоди
Більше 200 вправ на граматику, розуміння тексту та аудіо

Загальна інформація та умови користування онлайн-платформою

 • Матеріал курсу розрахований на проходження за 12 тижнів (у середньому 1
  урок = 1 тиждень навчання)
 • Після проведення реєстрації та оплати ви отримуєте доступ до матеріалів курсу
  терміном на 6 місяців.
 • У комплект курсу входить книга English Elementary: від артикля до семи граматичних часів, яку буде надіслано на вказані при реєстрації реквізити
 • Для отримання СертифікатуEnglish: Elementary тести уроків та фінальний тест мають бути виконані не
  менш ніж на 80% (80% правильних відповідей)
 • Тести уроків можуть бути виконані не обмежену кількість разів
 • Фінальний тест має обмеження по часу і може бути виконаний тільки два рази
 • Сертифікат проходження курсу завантажується після проходження фінального тесту і
  діє протягом 1 року
 • Перевірити сертифікат учня можна за посиланням
 • У сертифікаті вказується ім’я, внесене при реєстрації учня на сайті

Залишились питання?

Ви можете залишити питання або коментар до кожного уроку курсу у контактній формі “Залишити коментар”.

На цьому курсі ви навчитесь писати та говорити будь-яке речення з двома найважливішими дієсловами – to have і to be. Починаючи з артикля та простих словосполучень, поступово ви опануєте перші два англійських граматичні часи – Present Simple і Present Continuous, які ви зможете вільно використовувати – письмово та усно.

Граматичні теми:

Неозначений артикль і транскрипція. Однина і множина іменників. Прикметники. Особові займенники. Дієслова to have і to be. Вказівні займенники this/these/that/those. Прийменники місця. Перші стійкі вирази. Прийменник of та присвійний відмінок іменників. Оборот there is / there are. Розповідні, заперечні та питальні речення з дієсловами to have і to be. Прийменники руху to, from. Граматичні часи Present Simple, Present Continuous. Порядок слів у реченнях. Наказовий спосіб

Кожен урок включає:

– 2-5 відео-епізодів з певної теми англійської граматики;
– вправи на переклад;
– тести на знаходження помилок та швидке читання;
– тести на розуміння аудіо.

Всього у курсі:

54 відео-епізодів
Більше 300 вправ на граматику, розуміння тексту та аудіо

Загальна інформація та умови користування онлайн-платформою

 • Матеріал курсу розрахований на проходження за 17 тижнів (у середньому 1
  урок = 1 тиждень навчання)
 • Після проведення реєстрації ви отримуєте доступ до матеріалів курсу
  терміном на 6 місяців.
 • Тести уроків можуть бути виконані необмежену кількість разів

Залишились питання?

Ви можете залишити питання або коментар до кожного уроку курсу у контактній формі “Залишити коментар”.

Завдання подані за принципом зростання складності та повністю відповідають змісту книги «English: Просто про найскладніше. Новий самовчитель». Кожен з 23 уроків має основну тему завдань, однак для кращого навчального ефекту в ньому також є вправи на теми попередніх уроків. Тому налаштовуйтесь не тільки на тему, визначену в назві уроку, а використовуйте всі свої знання англійської!

Кожен урок містить по 25 завдань на переклад з української на англійську. Зверніть увагу, що при виконанні завдань не слід використовувати скорочення (як то don’t, it’s, I’ll і т.і.).

Після проходження кожного уроку ви отримуєте правильні відповіді на завдання поруч з вашими відповідями, а також загальний результат уроку. Ще більше 600 вправ на переклад ви можете знайти у книжці «English: вправи на переклад».