УРОК 4. Вказівні займенники this – these, that – those; заперечні речення з дієсловом to be

Перекладіть англійською:

1.

Це олівець.

2. Це олівці.
3.

Це мій підручник.

4. Це його сорочки.
5.

Це її сукня.

6. Це її сукні.
7. Ця сукня червона.
8. Та сукня чорна.
9. Ці сукні червоні.
10. Ті сукні чорні.
11. Ця сорочка біла.
12. Та сорочка блакитна.
13. Ці сорочки великі.
14. Ті сорочки маленькі.
15.

Це не їхній сад.

16.

Це не наші друзі.

17.

Це не їхні діти.

18.

Це не його брат.

19.

Це не мій підручник.

20.

Це не мої підручники.

21. У нього є дві лінійки. Вони довгі.
22. У неї є три спідниці. Вони чорні.
23. Це її спідниці.
24. У Мері є дві сестри. Це її сестри.
25.

Це не Пітер. Це його брат.