Прослухайте та перекладіть усно

Прослухайте англійською та зробіть усний переклад:

a book books two books

a pen pens four pens

a cup cups five cups