Тест 2. Визначте помилки у перекладі і позначте їх кількість