Навчальний курс 4

Англійська мова для спільного вивчення дітей з батьками.

Продовження.

Цей курс продовжує спільне навчання англійської мови дітей з батьками. Для вивчення даного курсу необхідно ознайомитися з матеріалом Навчального курсу 3.

Спільне навчання дає чудовий результат. Початкові знання англійської для того, щоб почати навчання, не потрібні.

До відео-курсу ми рекомендуємо книжки Початкового курсу з вивчення англійської.

Вказівні займенники This та These

Присвійні займенники множини

Займенник it

Прийменники місця on, in, near. Визначений артикль

Повторення пройденого матеріалу за допомогою різних вправ

Прийменник at. Переклад різних речень

Прийменник of. Переклад словосполучень і речень для повторення пройденого матеріалу

Присвійний відмінок англійських іменників

Повторення пройденого матеріалу за допомогою різних вправ

Повторення пройденого матеріалу за допомогою різних вправ

Повторення пройденого матеріалу за допомогою різних вправ

Питальні речення з дієсловом to be

Повторення пройденого матеріалу за допомогою різних вправ

Оборот there is – there are

Часи англійського дієслова. Present Simple

Часи англійського дієслова. Present Continuous

Продовження вивчення часів Present Simple і Present Continuous

Повторення пройденого матеріалу за допомогою різних вправ

Прийменники: to, from, at

Повторення пройденого матеріалу

Повторення пройденого матеріалу

Часи англійського дієслова. Present Simple, Present Continuous – виконання вправ

Непрямий відмінок англійських особових займенників

Наказовий спосіб англійських дієслів

Повторення пройденого матеріалу за допомогою різних вправ

Повторення пройденого матеріалу Present Simple

Повторення пройденого матеріалу Present Continuous

Виконання різних вправ для повторення пройденого матеріалу. Дієслова, що їх вживають тільки в Present Simple

Повторення пройденого матеріалу за допомогою різних вправ

Вправи по знаходженню помилок. Усні переклади речень по всіх пройдених темах

Питальні і заперечуючі пропозиції

Продовження попереднього уроку

Повторення за допомогою вправ

Закрепление пройденного материала. Present Simple, Present Continuous

Закріплення теми: Present Simple і Present Continuous за допомогою різних вправ

Закріплення попередньої теми за допомогою різних вправ

Знайомство з Past Simple

Вправи для закріплення

Порівняння трьох часів

Питальні і заперечуючі пропозиції в Past Simple