Навчальний курс 4

Англійська мова для спільного вивчення дітей з батьками.

Продовження.

Цей курс продовжує спільне навчання англійської мови дітей з батьками. Для вивчення даного курсу необхідно ознайомитися з матеріалом Навчального курсу 3.

Спільне навчання дає чудовий результат. Початкові знання англійської для того, щоб почати навчання, не потрібні.

До відео-курсу ми рекомендуємо книгу English для дітей та батьків. Сімейний самовчитель.

Навчальний курс 4

Вказівні займенники This та These

Навчальний курс 4

Присвійні займенники множини

Навчальний курс 4

Займенник it

Навчальний курс 4

Прийменники місця on, in, near. Визначений артикль

Навчальний курс 4

Повторення пройденого матеріалу за допомогою різних вправ

Навчальний курс 4

Прийменник at. Переклад різних речень

Навчальний курс 4

Прийменник of. Переклад словосполучень і речень для повторення пройденого матеріалу

Навчальний курс 4

Присвійний відмінок англійських іменників

Навчальний курс 4

Повторення пройденого матеріалу за допомогою різних вправ

Навчальний курс 4

Повторення пройденого матеріалу за допомогою різних вправ

Навчальний курс 4

Повторення пройденого матеріалу за допомогою різних вправ

Навчальний курс 4

Питальні речення з дієсловом to be

Навчальний курс 4

Повторення пройденого матеріалу за допомогою різних вправ

Навчальний курс 4

Оборот there is – there are

Навчальний курс 4

Часи англійського дієслова. Present Simple

Навчальний курс 4

Часи англійського дієслова. Present Continuous

Навчальний курс 4

Продовження вивчення часів Present Simple і Present Continuous

Навчальний курс 4

Повторення пройденого матеріалу за допомогою різних вправ

Навчальний курс 4

Прийменники: to, from, at

Навчальний курс 4

Повторення пройденого матеріалу

Навчальний курс 4

Повторення пройденого матеріалу

Навчальний курс 4

Часи англійського дієслова. Present Simple, Present Continuous – виконання вправ

Навчальний курс 4

Непрямий відмінок англійських особових займенників

Навчальний курс 4

Наказовий спосіб англійських дієслів

Навчальний курс 4

Повторення пройденого матеріалу за допомогою різних вправ

Навчальний курс 4

Повторення пройденого матеріалу Present Simple

Навчальний курс 4

Повторення пройденого матеріалу Present Continuous

Навчальний курс 4

Виконання різних вправ для повторення пройденого матеріалу. Дієслова, що їх вживають тільки в Present Simple

Навчальний курс 4

Повторення пройденого матеріалу за допомогою різних вправ

Навчальний курс 4

Вправи по знаходженню помилок. Усні переклади речень по всіх пройдених темах

Навчальний курс 4

Питальні і заперечуючі пропозиції

Навчальний курс 4

Продовження попереднього уроку

Навчальний курс 4

Повторення за допомогою вправ

Навчальний курс 4

Закрепление пройденного материала. Present Simple, Present Continuous

Навчальний курс 4

Закріплення теми: Present Simple і Present Continuous за допомогою різних вправ

Навчальний курс 4

Закріплення попередньої теми за допомогою різних вправ

Навчальний курс 4

Знайомство з Past Simple

Навчальний курс 4

Вправи для закріплення

Навчальний курс 4

Порівняння трьох часів

Навчальний курс 4

Питальні і заперечуючі пропозиції в Past Simple