Відео. Урок 11: Побудова речень з дієсловами to have та to be в трьох граматичних часах. Слова, які виступають одночасно іменниками та дієсловами. Повторення пройденого матеріалу