Побудова питальних і заперечних речень в Past Simple та Future Simple. Прийменники on та in