Побудова речень з дієсловами to have та to be в трьох граматичних часах