Визначте помилки у перекладі і позначте їх кількість