Прослухайте та перекладіть усно

Прослухайте англійською та зробіть усний переклад:

Open your case, please. Close your books.

I want to show you my new dress. Show me your new dress. 

I want to tell you about my life. Tell us about your life.

to show [Sou] показати 

to tell [tel] сказати, розповісти

about [q’baut] про

life [laIf] життя

Tell me your name, please. Tell me your brother’s name. Read this letter at home. Put your case on the table. Put your textbooks on the desks.

to put [put] класти, ставити

textbook [‘tekstbuk] підручник

desk [desk] парта

Send the letter to your parents. Send them a letter.

to send [send] посилати

parents [‘pFqrqnts] батьки

Give this girl some red apples. Give her some flowers.

some [sAm] кілька (якщо стоїть перед обчислюваним іменником у множині)

flower [‘flauq] квітка 

Give the child some milk. Give me some water, please.

some [sAm] деяка кількість (якщо стоїть перед необчислюваним іменником) 

milk [mIlk] молоко

water [‘wLtq] вода

Read him some book. Give me some newspaper.

some [sAm] який-небудь, якийсь (перед обчислю­ваним іменником в однині)